ท่องเที่ยวทั่วโลก

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ก.ค.
20

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าววัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ นิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เป็น วัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง โดยเลียนแบบ สิ่งแวดล้อม ของวัดป่า หิมพานต์

หรือ เขา ไกรลา ศ รอบๆ บน ยอดดอย จะ เห็น โบสถ์ สี ปัด ทองคำ ตั้งเด่น เป็น สง่า

ลักษณะเด่น ของสงฆ์ เป็น การได้มาดู ภาพ เรื่องแสงเป็น สี เขียว ของ ของ ต้น

กัลปพฤกษ์ ที่ เป็นจิตรกรรม ที่อยู่ บน ฝาผนัง ข้างหลัง ของ โบสถ์ ใน กลางคืน ซึ่ง

ตอนที่ เหมาะกับ การ มา ดู และก็ถ่ายรูป เป็น ตั้งแต่เวลา 6.00.19.30 น. ซึ่งถ้า

โชคดี ก็ จะ ได้ มองเห็น ดวงดาว เยอะมาก เต็ม ฟ้า อีกด้วย แม้กระนั้น ภาพ เรือง

แสงนี้ถ้าเกิด ดูด้วยตาเปล่า จะมองเห็น เพียงนิดหน่อย จะมองไม่เห็น เป็น สี

เขียว กระจ่าง พอๆกับ ภาพ ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป ฉะนั้น นักเดินทาง บางคน

ที่มา เก็บ ภาพ ความสวยงาม ผ่านสายตา จำต้องเผื่อ จิตใจ ไว้ นิดหน่อย

อก จากความอัศจรรย์ ของ อุโบสถ แล้ว วัด ที่ นี้ ยัง มี จุดสำหรับเพื่อชมวิว

ทัศนียภาพ ซึ่ง เป็น ทิวทัศน์ สายธาร โขง และก็ รอบๆ ข้างหลัง อุโบสถ เป็น จุดดู

ทิวทัศน์ วิว ของ ฝั่ง ประเทศลาว แล้วก็ แลเห็น ด่าน สากล ช่อง เม็ก อย่างงดงาม

รวมถึง อ่างเก็บน้ำ ที่ อยู่รอบๆ ตีนเขา คล้ายกับ ทะเลสาป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ตอน ตะวันตกดิน พวกเรา พวกเรา จะได้ มองเห็น ดวง

อาทิตย์ ดวง โต ซึ่ง เป็น บรรยากาศ ที่ งาม มากมาย สำหรับ ต้น กัลปพฤกษ์ เรื่อง

แสง เป็นฝืมือ การออก แบบ ของ ช่างคุณา แขน ปริญญาปุ ณโณ ผู้กระทำติด

โมเสก แต่ละขึ้นด้วยตัวเอง โดยมี แรงผลักดัน มาจากต้นไม้ ที่ ชีวิต ในรูปภาพ

ยนตร์ เรื่อง อวตาร โดย ใช้สาร เรื่องแสง หรือ สารฟลู ออ เรส เซน ต์รอบต้น

คุณลักษณะ ของ สาร ฟลู ออ เรส เซน ต์ จะ รับ แสงพระอาทิตย์ ในกลางวัน กับ ที่

ศิลปกรรม ชึ้นนี้ ได้เบื่อนหน้า ไป ทาง ทิศตะวันออก หรือ หัน ข้าง ไป ทางทิศ

ตะวันตก ก็เลย เสมือน เป็น ฉาก กัน พลังงาน ใน ขณะ กลางวัน แล้ว จะ เปล่ง

แสงออกมา ใน ตอนค่ำ เป็นเป็นการคาย พลังงาน ออกมา ตัว โบสถ์ มีต้น แบบ

มาจาก วัดเชียงทองคำ ประเทศลาว เสาแต่ละต้น ลงลวดลายด้วยมือ รอบๆ

นอกเป็นลายดอกบัว และก็ สัตว์ ทั้งหลายแหล่ตามคติ บัว 4 เหล่า ปากทางเข้า

ฯลฯสาละ

ส่วนตัว โบสถ์ มีต้น แบบ มาจาก วัด เชี ยง ทองคำ ประเทศลาว แม้กระนั้นมี ความ

กว้าง มากยิ่งกว่า 1 เท่า รวมทั้งความ ยาวมากยิ่งกว่า 2 เท่า เสาแต่ละต้นลง

ลวดลาย ด้วยมือ รอบๆ นอก เป็น ลาย ดอกบัว รวมทั้ง สัตว์ ทั้งหลายแหล่ ตาม คติ

บัว 4 เหล่า ส่วนสำคัญ ของ แนวทางการทำ พุทธ ศิลป เป็น การนำ เสนอ งาน

ศิลปะ ที่เกิดขึ้นมาจากความเงียบสงบ ความเพียรพยายาม ความทรหดอดทน

รวมทั้งวิสัยทัศน์

สวนไผ่ขวัญใจ พัทลุง

ก.ค.
19

สวนไผ่ขวัญใจ พัทลุง

สวนไผ่ขวัญใจ พัทลุงสวนไผ่ขวัญใจ พัทลุง เปิดวันเสาร์ และก็วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น. การเดินทางมา

ท่องเที่ยวตลาด สวนไผ่ขวัญใจ เดินทางง่ายสบาย ไม่ไกลจากในตัวเมือง จังหวัดพัทลุง

ตรงมาพบ แยก โพธิ์ทอง ถนนหนทาง สาย ทวีปเอเชีย 41 เข้าแยก ไป ทางทิศ

เหนือ ตรง ไป ตัว อำเภอ ค วน ขนุน ตั้งอยู่ ไม่ ห่าง จาก โรงหมอ ค วน ขนุน ราวๆ

500 เมตร มีที่จอดรถ กว้างใหญ่ รอบๆ ปากทางเข้าตลาด เป็น ซุ้มไผ่ มี ร้านรวง

หลายร้านค้า เป็น ผลิตภัณฑ์ จาก ชุมชน มี ของกิน และก็ ผลไม้ ท้องถิ่น ภาคใต้

ข้อดี ของ ตลาด สวน ไผ่ ขวัญใจ เป็นตลาดรักษา สภาพแวดล้อม ตลาดนี้ จะ

ไม่มีถังใส่ขยะ คนไหนกันแน่ ทาน เสร็จ แล้ว จำเป็นต้อง นำ ขยะ มา ฝาก ทิ้งตาม

ร้านขายของ แต่ละร้านค้า รวมทั้งตลาดนี้ ไม่มีถุง ให้ จำต้องนำถุงผ้า หรือ

กระเช้า มา เอง นอกเหนือจากที่จะ มี อาหาร เยอะมาก ตลอดระยะเวลา ที่ เดิน

รู้สึก สุขใจ เนื่องจากมี บรรยากาศ สวน ไผ่ ที่ ร่มรื่น ทำให้เดิน ดูตลาดได้ อย่าง

สบาย อาหาร โดยมาก เป็น ของกิน พื้นบ้าน ที่มีหลายประเภท อะไรบางอย่าง

เค้าหน้า แปลก ๆ เพราะเหตุว่า เป็น ของกิน ท้องถิ่น ของ ภาคใต้ รวมทั้งใน จังหวัด

พัทลุง

สิ่งที่ถูกใจ และก็เป็น จุดแข็งของ ตลาดนี้ เป็นตลาด นี้ ไม่มี การใช้ พลาสติก

หรือ โฟม ถ้วยน้ำ ก็ ทำมาจาก กระบอกไม้ไผ่ ภาชนะ ที่ ใช้ ใส่ ของกิน จะ ใช้ใบ บัว

หรือ ใบกลัวย ใช้เสร็จ แล้วหลังจากนั้นก็มี จุด วางเพื่อ ล้าง แล้ว กลับมาใช้ใหม่

หรือซื้อ แล้ว นำ กลับไปอยู่บ้าน ได้

ภาชนะ อื่นๆ ก็ สามารถเสื่อมสภาพ ได้ ไม่ ทิ้ง ปัญหา ให้ขยะ ล้น เมือง เป็นการ ย้ำ

สร้างความสบาย ให้ กับ ผู้บริโภค และก็ แม่ค้า ที่ ขาย แม้กระนั้น เป็นการ รักษา

สภาพแวดล้อม อย่างแท้จริง แล้วก็ ยัง มี ที่นั่ง ทานอาหารที่ จัดเป็น ซุ้มไม่ไผ่

สำหรับ ซื้อ ของกิน แล้วมานั่ง กิน ท่ามกลางบรรยากาศที่ มีชีวิตชีวา ของกิน ที่

ขาย ในตลาดสวนไผ่ ขวัญใจ จ: ปรุง สุก ใหม่ น่ากิน ทั้งหมดทุกอย่าง วัตถุดิบ ที่

ใช้ก็ทำจาก ธรรมชาติ สะอาด สด ใหม่ ปราศจากพิษ นอกเหนือจากการเดิน ดู

ตลาด แล้ว ยังมีการแสดง ของน้องๆ ให้ได้ ดู กัน ด้วย นับว่าเป็น สถานที่เที่ยว ที่

เหมาะสมกับ การ มา พัก กับ ครอบครัว ใน วันหยุด จริงๆ

เดินป่าภูกระดึง

ก.ค.
17

เดินป่าภูกระดึง

เดินป่าภูกระดึงเดินป่าภูกระดึง เป็นภาพที่เก่ามากมาย แม้กระนั้นน่าประหลาดตรงที่ว่า ผมยังจำการเดินทาง

เวลานี้ได้ดี อาจเป็นเพราะเนื่องจาก ความตรีงใจ จากธรรมชาติ ที่ หา ช่องทาง

เข้าถึงได้ยาก ซึ่งน้อย คน นัก ที่จะได้โอกาสได้เข้าไป ทั้งความตรึงใจ จาก

มิตร ผู้ร่วมทาง ที่ ทุกคน น่ารักน่าเอ็นดู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ ดี ต่อกัน ใช่ ครับผม…

เป็น ทริป เดินป่า ที่สุด ชั่วร้าย ทริป หนึ่ง เวลานี้ เป็น เหมือน ทริป ลับ ปิดบัง จาก ดง

ป่า ป่า เขียว ปกปิดปิดงไว้ เพื่อ ธรรมชาติ ได้ ยังอยู่มา กระทั่งเดี๋ยวนี้ ใน ที่ ที่ นี้

เป็น “ปาปิด ภูกระดึง” เทือกเขา รูป หัวใจ ดินแดน ที่ ความรัก เรื่องในอดีต

ของ คนอีกจำนวนไม่น้อย

ใน ทริป นั้น ผม รวมทั้งผู้ ร่วม ทริป เดินเท้า ขึ้น สู่ ภูเขา กระดึง โดย มี จุดหมายปลาย

ทาง แรก เป็น รอบๆ ข้างหลัง แป รวมทั้งต่อ ด้วย ศูนย์ บริการ นักเดินทางวัง กวาง

อันเป็น จุด กาง เต็นท์ ค้าง ช่วงปลาย หน้าร้อนต้น หน้าฝน ไม่ ค่อย มีนัก ท่องเที่ยว

นิยม เดินทาง มา เท่าไรนัก ทาง อุทยานแห่งชาติ ภูเขา กระดึง จะ เปิด ให้ นักเดิน

ทาง แจ้งเหตุ มุ่งหวัง ที่จะเดินทาง เข้าไป ทัศนศึกษา ใน รอบๆ ป่า ปิด ได้ เหตุ

เพราะ ทาง อุทยานฯ มีความพร้อมเพรียงเกี่ยวกับ ปริมาณ ข้าราชการ ที่จะนำทาง

และก็ดูแล ความปลอดภัย แม้เป็นตอน สิ้นปี หรือ ต้นปี๊ จะ มีนัก ท่องเที่ยว เดินทาง

มาเยอะๆ

อีก เหตุผล หนึ่ง เป็น ป่า ปิด มี พื้นที่ รวม แล้ว คิด เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ นั่น

นับได้ว่า ส่วน ที่ เปิด ให้บริการ แกนัก ท่องเที่ยว ทั่วๆไป นั้น คิด เป็น เพียงแต่ 30

เปอร์เซ็นต์ ปา ปิด ก็เลย เป็น ป่า ขนาดใหญ่ มีความแบบบาง ทางธรรมชาติ รวม

ทั้งอันตราย ออกจะ มากมาย ป่า ปิด เป็น ที่อยู่ ของ สัตว์ ใหญ่ นานา ประเภท การ

เดินเท้าเข้าไปเป็นไปด้วยความยากแค้น ทาง ที่ รกทึบ ปาทีบ บางช่วง เป็น

เหวถ้ำธารา ระยะทางไปกลับถูกวางแบบ เป็นวงกลม มีอยู่ 2 ทาง แต่ละ

ทางมี ระยะทางไปกลับ โดยประมาณ 14 และก็ 23 กม. จำต้องเดินทางไป

กลับ ด้านใน วัน เดียว ผู้เดินทาง เข้าไป ควรมี สุขภาพที่ดี สามารถ ดูแลตนเอง ได้

ถ้าเกิด เกิดอุบัติเหตุ ใน ป่า ลึก จะเกิดเรื่อง ที่ ทุกข์ยากมากมาย ที่เดียว

ทริป นั้น วัน แรก ผม เลือก ทาง 14 กม. โดย เริ่ม จาก ศูนย์ บริการ นักเดินทาง วัง

กวาง ผ่านองค์ พระพุทธ เมตตา มุ่งเข้าสู่ น้ำตกขุน พองซึ่ง เป็น ไฮ ไลท์ ของ

ทาง น้ำตกขุน พอง เป็นน้ำ ตก ขนาดใหญ่ ฯลฯ เกิด ของ สายธารพอง รอบๆ

น้ำตกมีต้นเมเปี ลดัง ที่ พวกเรา เคยได้เห็น ในรูปภาพ หรือ โปสการ์ด ของภูเขา

กระดึง ที่เป็น ภาพน้ำตก ขนาดใหญ่ แล้ว มีต้นเม เปิด อยู่ ข้างๆ น้ำตก

Lowbattery Coffee

ก.ค.
16

Lowbattery Coffee

Lowbattery CoffeeLowbattery Coffee คาเฟ่คุมโทนสี ดำขาว ในสไตล์ มินิมอล ที่มีความคูล สุดๆ บอกเลย สาย

คาเฟ่ฮอปปิ้ง จะต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง แวะ มา ถ่ายภาพ ชิค พร้อม จิบ

เครื่องดื่ม ดี ๆ ช่วย บรรเทา ได้มากทีเดียว เป็น ร้านค้า ที่ มิได้มีดี เพียงแค่ถ่ายภาพ

งาม แม้กระนั้นเครื่องดื่ม และก็ ของหวาน ของว่างยังรส ดี

พิกัด อยู่ ในตรอก คู้ บอน 26 ถนนหนทาง รามอินทรา ร้านค้าตั้งอยู่ เลย จากปาก

ซอย มา นิดหน่อย หน้าร้านค้ มี พื้นที่ ไม่มากมาย แต่ว่า สามารถ ไป หยุด รถยนต์

เลาะถนนหนทาง ในตรอก แล้ว เดิน มานิด หน่อย ตัว ร้านค้า เป็น ทรง สี เหลี่ยมสี

ดำ แบบเรียบ แม้กระนั้น เก๋ ข้างหน้า มีชื่อ แล้วก็เครื่องหมาย ของ ร้านค้า เป็น รูป

Lowbattery สีขาว แดง ตัด กับพื้น สีดำ เป็น จุดถ่ายรูป จุด แรก ที่ ทุกคน จำ

ต้อง หยุดแชะ ภาพ

เข้ามา ถึง เคาน์เตอร์ สั่งเครื่องดื่ม รวมทั้ง ของหวานได้เลยจ้า สั่ง แล้ว ชำระเงิน

รับ กริ่ง สัญญาณ แจ้ง เตือน เมื่อ ออ เตอร์ ของ พวกเรา เสร็จแล้ว ระหว่าง คอย ก็

เดินถ่ายรูปตามมุม ต่างๆ ได้

ข้างใน ร้านค้า ไม่ กว้าง มากมาย ด้านใน เป็น ส่วน ของ ที่นั่ง ซึ่ง เป็น ตึก แบบ

กล่อง สี่เหลี่ยม สีขาว

ระหว่าง ตึกมีทาง เดิน เล็กๆ เป็น ร่อง พื้นโรย ด้วย หิน สามารถ แทรกตัว เข้าไป ถ่าย

รูป ได้ รวมทั้งมุม ไม่ มอ ลกับ เจ้า ต้น ตะบองเพชร เป็น ร้านค้า ที่ ตกแต่ง แบบ เรียบ

หุ้มโทนได้ดิบได้ดี ถ่ายรูปออกมา ก็จะแนวๆ หน่อย

รายกรอาหาร ของ ร้านค้า มี ทั้งยังเครื่องดื่ม แล้วก็เบอ เกอ ปรี รวมทั้ง อาหารจาน

เดียว เครื่องดื่มมีหลายรายการอาหาร ทั้งยัง Black Heaven น้ำมะพร้าว สด ตบ

ด้วย ช็อต กาแฟ นุ่ม ชา ออ แกนิก เย็น โกโก้ ชาเขียว ระเบียงม ซึ่งมีการวาง

แบบ เครื่องดื่ม แต่ละรายการอาหารได้ แปลกใหม่ น่า ทาน มากมาย สั่ง โกโก้ไม่

นท์ หมายถึง รส ดีเลิศ โกโก้มีความ เข้มข้น รู้เรื่อง หอม ของ ไม่ นท์ เข้า จมูก ช่วย

ทำให้สุด ชื่น ไม่น้อย

ทะเลหมอก ดอยทูเล

ก.ค.
15

ทะเลหมอก ดอยทูเล

ทะเลหมอก ดอยทูเลทะเลหมอก ดอยทูเล ทางเดินป่าสุด โหดเหี้ยม “ดอยทูเล” ทริปท้าร่างกายกว่า 7.5 กิโล ขึ้นไป

กางเต็นท์ บนยอดดอยสูง พร้อมดูทะเลหมอก แสนงาม ส้มผัส อากาศหนาว

จาก ธรรมชาติ และก็เพลิดเพลินเจริญใจ กับ การ ดู ดวงอาทิตย์ขึ้น และก็ ตกดิน

อีก หนึ่ง ทริป สุด โหดเหี้ยม ที่ นักเดินป่า ไม่สมควรพลาด กับ การ ดู ความงาม

ของ “ดอยทูเล” จังหวัดตาก สถานที่ ไต่เขาสุด โหดเหี้ยม อีก หนึ่ง ที่ ของเมือง

ไทย ที่คณะทำงาน ต้องการ ชี้แนะ เพื่อนพ้องๆ ให้ไป ทดลอง ปราบ สักหนึ่งครั้ง

ในชีวิต แล้วคุณ จะ ทราบว่า ความยากลำบาก ที่ เสีย ไป มัน คุ้ม กับ ความงาม

แล้วก็ระยะเวลา แสน ติดอกติดใจ บน ยอดดอยที่ นี้ จริงๆ

“ภูเขา ทูเล” มีความสูง อยู่ ที่ 1,350 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ยอดเยี่ยมภูเขา ที่

สูง ที่สุด ใน จังหวัดตาก ตั้งอยู่ ที่ตำบลท่าสองยาง อ่าเภอ ท่าสองยาง มี ระยะ

ทาง เดิน ขึ้น สู่ยอดดอยราวๆ 7.5 กม. ใช้เวลาสำหรับเพื่อการ ปราบ 4 – 7

ชั่วโมง ไฮไลท์ระหว่าง การเดิน ขึ้นไปบน เป็นการดู “ท้องทุ่งสี ทองคำ” ดู

ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ของ เทือกเขา ที่ งดงาม แล้วก็ สัมผัส ป้า อัน สมบูรณ์บริบูรณ์

ทางเดินขึ้น “ภูเขา ทูเล” จะ เป็น ทางราบ ชั้น ตัด สลับ กับ การ เดินขึ้นลงเขา อยู่

เรื่อย ซึ่ง จำต้อง พูดว่า นักเดินป ทุกคน ควรจะ เตรียมพร้อม ทางร่างกาย รวมทั้ง

จิตใจ ให้ดี มิเช่นนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมี ท้อและก็หน้ามืด แน่ๆ เรื่อง สัมภาระ

พวกเรา สามารถว่าจ้าง ลูก หาบ ให้ช่วย หาม ได้ แม้กระนั้น เครื่องใช้ ที่ เป็นส่วนตัว

หรือ ของ สำคัญ ควรจะ หาม ขึ้นไป เอง เพื่อ ปกป้อง การ หาย ครับ

ภายหลังจาก เดิน มานาน ก็มาถึงจุด กางเต็นท์ กัน แล้ว ที่ตรงนี้ ระยะทาง จะอยู่ ที่

ราวๆ 7 กิโล มีความสูง อยู่ ที่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทุกคนเห็น บน

ยอด เทือกเขา โน่น ไหม แหละจุดยอด ภูเขา ของ “ภูเขา ทูเล” ที่เหลือ ระยะทาง

อีกเพียงแต่ 500 เมตรเพียงแค่นั้น พวกเรา ก็ จะมีชื่อเสียง ว่า เป็น ผู้ชนะ กัน แล้ว

แต่ว่า วันนี้ พวกเรา จะ ยัง ไม่ ขึ้นไป นะ แวะ พักเอาแรง ทำอาหาร รับประทาน เพิ่ม

เติมพลังสักคืน แล้ววันพรุ่งค่อย ไปดู “ทะเลหมอก” รวมทั้ง “ดวงอาทิตย์ขึ้น”

กัน

Teddu Coffee

ก.ค.
14

Teddu Coffee

Teddu CoffeeTeddu Coffee หมู่บ้านแม่กำปอง หลายๆคน ๆ น่าจะนึกถึง หมู่บ้านกลางเขางามๆ

สถาปัตยกรรม สไตล์ล้านนา วิถีชีวิตอันเรียบง่าย แม้กระนั้น เต็มไปด้วย มนต์เสน่ห์

และก็อีกสิ่งหนึ่งที่ยั่วยวนใจ ให้ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย มา ตรงนี้ มันก็คือคาเฟ่

จำนวนมาก ใน หมู่บ้าน ที่ นี้ ซึ่ง ใน วันนี้ จะ พาคุณ ไป ทำความรู้จักกับคาเฟ่ Teddu

Coffee ร้านขายกาแฟ ยอดนิยม สูงที่สุด แห่งหนึ่ง ของ แม่ ก่ ป่อง ตรงนี้ มี ไฮลท์

อยู่ ที่ โล เค ชัน ที่ตั้ง ร้านค้า นั้น อยู่ ติด ขอบ สายธาร รวมทั้งมีมุมถ่ายภาพ งามๆ

เป็นสะพานแขวน พิง ผ่าน ป่าใหญ่ ให้ท่าน ได้ ตื่นตาตื่นใจ กับ ธรรมชาติ

Teddu Coffee นั้นตั้งอยู่ก่อนที่จะถึงหมู่บ้าน แม่ กำ ปอง ราวๆ 1 กิโล เป็นร้าน

ขายกาแฟ ที่ มี เครื่องดื่ม รวมทั้ง ของหวาน ให้บริการอย่างมากมาย ทั้งยัง ชา

กาแฟ แล้วก็ของหวานต่างๆ มี โซน ที่นั่ง เอา ท์ตอร์ ติด ชายน้ำ มีน้ำ กลายเป็น

เบื้องหลัง ได้มา นั่ง ชิล ตรงนี้ เป็น มีชีวิตชีวา มากมายๆ ฟัง เสียง น้ำตก ท่ามกลาง

ป่าใหญ่ พร้อมทั้ง อากาศ ที่เย็นสบาย บอกเลยว่าเพียงเท่านี้ ก็ ฟิน แล้ว

แต่เท่านั้น ยังไม่เพียงพอ อีก หนึ่ง จุดไฮไลท์ ของ Teddu Coffeeมันก็คือ

สะพานแขวน ที่ พิง ผ่านไป สู่ ที่จอดรถ ผ่าน ป้า ที่ เขียวชอุ่ม ซึ่ง แม้ ใครกันแน่ มา

สั่งเครื่องดื่ม หรือ ของหวาน ที่ Teddu Coffeก็จะสามารถ ขึ้นไปถ่ายภาพ เล่น

บน สะพานแขวน ที่ นี้ กันได้แล้ว เป็นมุม ถ่ายรูป สุด เก๋ ที่ มอง สวย แล้วก็ ผิดตา

มากมายๆ แม้ผู้ใดกัน มา เยี่ยมตรงนี้ควรต้อง ได้รูป ภาพ งามๆ กลับ ไป เป็นความ

ทรง จำ กัน อย่างไม่ต้องสงสัย

เว้นแต่ คาเฟ่ แล้ว ที่ Teddu Coffee ยัง มี บ้านพัก ให้บริการด้วย แม้ ผู้ใดพอใจ

ต้องการจะ มา ท่องเที่ยว แม่ ก่ำ ป่อง สามารถ มา แวะ พัก ตรงนี้ กันได้ แม้จากตัว

หมู่บ้าน เพียง 5 ขาที่ แถม โลเค ชั้น ยัง ดีเลิศ อีกต่างหาก บอกเลยว่าถ้าเกิด ได้

มา เยี่ยมจำเป็นต้องจับใจ แน่ๆ

พระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก

ก.ค.
13

พระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก

พระราชวังเชินบรุนน์พระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก สวนราชสำนัก ที่มีความสลับซับซ้อนตกแต่ง ไปด้วยตะเกียงระย้า เต็มไปด้วย

แสงสว่าง ระยิบ ที่สลักละเอียดลออ พระราชสำนักขององค์พระราชาธิราช ใน

ออสเตรียนั้น ถูกทำให้ดูเหมือนกับว่า หลุดออกมาจาก เทพนิยายเลยก็ ว่าได้

พระราชสำนัก เชิน บรุน น์ มรดก โลก ทางด้านวัฒนธรรม ของ องค์การศึกษาวิทยา

ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ มีนัก ท่องเที่ยว

เยอะที่สุด ในประเทศ ออสเตรีย วงศ์สกุล ฮับส์บูรัก ใช้ที่พระราชที่นี้ เป็น ที่

ประทับ ตรงเวลา กว่า 300 ปี ( คริสต์ศักราช 1569-1918)

พระราชวังเชินบรุนน์

ซึ่งเป็นเลิศ ในวงศ์สกุล ที่ มีอำนาจ ที่สุด ของ ยุโรป ก่อนที่จะ สาธารณรัฐ ออสเตรีย จะ ได้รับ การ ตั้ง

พื้นที่ จำนวนมาก ของ ราชสำนัก เปิด ให้ หมู่ชน เข้าชม รวมทั้ง ห้อง ที่ประทับ 40

ห้อง จาก กว่า 300 ห้อง และก็ห้อง ประทับ ส่วนพระองค์ ของ องค์ พระ

ราชาธิราช ฟ ราน ซ์โจ เซฟ และก็ พระนาง อลิ ซา เบท โดย พระราชสำนัก ที่ มี

สถาปัตยกรรม แบบ บา โร กดั้ง เดิม ซึ่ง จะ ช่วยทำให้ ท่าน เข้าถึง ข้อสำคัญ ของ

ประวัติศาสตร์ ประเทศ ออสเตรีย ดังนี้ ยัง มี ใน ส่วน ราชสำนักอื่นๆ ที่ ท่าน

สามารถ เยี่ยมชม ได้ ตัวอย่างเช่น น้ำพุ เนปจูน , น้ำพุ โอเบลิสก์, ซาก ของโรมัน

การรักษา พระราชสำนัก ที่ นี้ ได้รับ การช่วยส่งเสริม โดย บริษัท

SchloBSchonbrunn Kultur – und Betriebsges.m.b.H (SKB) ซึ่งรับผิดชอบ

สำหรับเพื่อการ เพิ่ม สถานที่เที่ยว ใหม่ๆ ด้านใน วัง เพื่อ นักเดินทาง เข้าชม ดังเช่น

ว่า พิพิธภัณฑสถาน เด็ก ให้โอกาส ให้เด็กๆ ได้ ส้มผัส กับ ความงดงาม ของ วัง

ใน พระราชสำนัก ยังมี สวนสัตว์เชิน บรุน น์ ซึ่งมี สัตว์มากยิ่งกว่า 700 จำพวก

ตั้งชื่อ ตามส่วน ของ ราชสำนัก เชินบรุนน์ อีกทั้ง ขึ้นชื่อ ว่า เป็นสวนสัตว์ ที่ เหมาะ

สมที่สุด ใน ยุโรป 4 ครั้งติดต่อกัน ระหว่างปี 2008-2015

แนวทางการท่องเที่ยว ท่านสามารถซื้อ บัตร เข้าชม ทางออนไลน์ นอกเหนือจาก

นั้น ยังมีตั๋ว จำพวกต่างๆ ให้คุณ เลือกซื้อ เพื่อ ท่องเที่ยว ดู สถานที่เที่ยว ทั่ว กรุง

เวียน ที่นา อีกด้วย

ศาลาพระกลางน้ำ สมุทรสาคร

ก.ค.
12

ศาลาพระกลางน้ำ สมุทรสาคร

ศาลาพระกลางน้ำ สมุทรสาครศาลาพระกลางน้ำ สมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เที่ยวอีกที่

ของ จังหวัดสมุทรสาคร ที่น่าดึงดูด ศาลาพระกลางน้ำ ที่นี้สร้างขึ้น เมื่อปี

2541 แต่เดิมเป็นศาลา ไผ่ ที่ ประชาชน เอาไว้ใช้เฝ้า หอย แมลงภู่ รวมทั้ง

พิจารณา ประสิทธิภาพ น้ำ แม้กระนั้น คราวหลังกำเนิด ภัยจากธรรมชาติ ทำให้

ศาลา พังทลาย ลงมา ก็เลยได้มีการ ซ่อมแซม ใหม่ ให้เป็นสถานที่เที่ยว ด้านใน

เป็น ที่ตั้ง ของ พระพุทธ หัวงสมุทร แต่ว่า เดี๋ยวนี้ โบสถ์ทางขึ้น ขาด ไม่อาจจะ

ขึ้นได้ ซึ่งทางจังหวัด กำลัง อยู่ ใน ตอน สร้าง สะพาน ใหม่ เชื่อมต่อ ไป ยัง โบสถ์

ใหม่ แม้กระนั้น นักเดินทาง สามารถ นั่งเรือ ไป ดู ทิวทัศน์ สมุทรรวมทั้งศาลา พระ

กึ่งกลางน้ำ ได้แบบ สนิทสนม

โดยการไป ดูศาลาพระกลางน้ำ สามารถ ทำเป็น โดย ไปขึ้น เรือ ที่ ห้องอาหาร

เยี่ยม ห้องครัว หาดทราย ซึ่งจำต้อง สั่งอาหารจาก ทางร้านค้า ทานก่อน โดย

มีบริการเรือนำ ท่องเที่ยว ดูทิวทัศน์ สมุทรและก็ ศาลาพระกึ่งกลางน้ำ ฟรี จะ

สั่งไว้ก่อน แล้วไป นั่ง เรือ ต่อจากนั้น ก็ กลับมา ทาน ก็ได้ หรือ จะ ทาน ก่อน แล้ว

นั่ง เรือ ไป ดู ทิวทัศน์ บรรยากาศ ของ ห้องอาหาร อยู่ ติด ขอบ อ่าว ร่มรื่น ร่ม พัด

เย็นสบาย จนถึง รู้สึกหนาว

เมนูอาหารมี มากมาย เน้นย้ำ อาหารทะเล ของกิน จาน ใหญ่มากราคาไม่แพงเกิน

จำนวน ในส่วน ของรสอาหารสดอร่อย คุ้มราคา สั่งย่ำใบ ชะคราม หอยตลับ

ผัดฉ่า ต้มยำ ปลาทู รวมทั้ง หอยนางรม ทรงเครื่อง มา ทาน ทั้งหมดทั้งปวงนี้

ราคาเพียงแค่ 800 กว่า บาท แค่นั้น ทาน กัน 2 คน ไม่หมด จะต้องแพค กลับ

ไปอยู่ที่บ้าน

แล้ว ก็ ถึงเวลาไป ล่องเรือ เป็น เรือหางยาว ขนาดใหญ่ ผ่าน บรรยากาศ ขอบ อ่าว

ดูแล้วสบายตา มองเห็น ห้องอาหารร้านค้า อื่น ซึ่ง คงจะมี บริการล่องเรือ เหมือน

กัน กลางทาง ก็จะได้มองเห็น นก เป็ดน้ำ นกยาง ที่ บิน ไปๆมาๆหาปลา บ้างก็มา

เกาะไผ่ นอกเหนือจากที่จะได้ ดู ทิวทัศน์ สมุทร ดู โบสถ์แล้ว ก็นับว่าได้ ดู นก

ไปด้วย เพลิดเพลินใจ ตากันไป

นั่ง เรือ ไม่ ถึง 10 นาที ก็มาถึงศาลาพระกึ่งกลางน้ำ ซึ่ง ปัจจุบันนี้ ปิดไม่ ให้เข้า

ชมด้วยเหตุว่า ทางขึ้น ชำรุดทรุดโทรม แต่ว่า สามารถ ดู ศาลา บริเวณได้ ยิ่งตอน

เย็น ใน ยามดวงอาทิตย์ ตก จะ งาม มากมาย

เที่ยวหาดไร่เลย์ ปีนผา ที่กระบี่

ก.ค.
10

เที่ยวหาดไร่เลย์ ปีนผา ที่กระบี่

เที่ยวหาดไร่เลย์ ปีนผา ที่กระบี่เที่ยวหาดไร่เลย์ ปีนผา ที่กระบี่ ไปดำเนินชีวิตแบบชิล ๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ ปายปั่นผาท้าความแข็งแกร่ง เล่นน้ำเย็นๆ ในแอ่งกึ่งกลาง เทือกเขานั่งเรือดูเกาะงามๆ ใน สมุทรอันดามัน ดูอาทิตย์ตก แสนงามริมทะเล แซะ ภาพ ปัก หมุด ความจำ

การเดินทาง จาก จังหวัดกรุงเทพ ใช้ถนนหนทางเลขลำดับ 4 วิ่ง ยาว ไป เรื่อย

ผ่าน จังหวัดประจวบคีขันธ์ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี แล้วถึงมา จังหวัด

กระบี่ ใช้เวลา โดยประมาณ 10 ชั่วโมง กว่าๆ ขับ กัน เพลิดเพลินๆ แวะ ท่องเที่ยว

ได้ ตลอดทาง

เริ่ม ท่องเที่ยว กันที่ จุด แรก “มังกี้ เท รล” เป็น ทางเดิน มอง ลิง ยอดนิยม ของ

กระบี่ ดู ทิวทัศน์งามๆ ของริมทะเล ทางเท้า เป็น สะพานไม้เก่า มี ลิงออกมาหา

เลี้ยงชีพ ชายหาด

เดิน ออกมา ไม่ ไกล นัก ก็ พบ “หาดทรายไผ่ บ้อง” เป็นหาดทราย ที่ สงบเงียบ

มากมาย คนไม่ มาก ริมหาดงามนุ่มนิ่ม ลม พัดเย็นสบาย บางบุคคลก็มานอ

นอาบ แดด บางบุคคล ก็ มา เล่น น้ำ กัน มอง สนุกสนาน มากมาย กระทั่ง พวกเรา

ต้องการ ไป เล่น ด้วยเลย

พักได้ ครู่หนึ่ง ก็เดินทางไป ท่องเที่ยว กันต่อกับ “หาดทรายไร่ เลย์” สถานที่

เที่ยว หลัก ของ พวกเรา ใน ทริป นี้ ชายหาด ที่ จำเป็นต้อง นั่ง เรือ เข้าไปแค่นั้น

เนื่องจากริมหาด ถูก โอบล้อม ด้วย เทือกเขาสีเขียว ชั้น ขนาดใหญ่ ก็เลย ทำให้

ไม่มี ทาง มุ่ง หาสู่ ด โดยตรง

“หาดทราย ไร่เลย์” จะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง หาดทราย ไร่ เลย์ ตะวันตก และก็ ชายหาด

ไร่เลย์ ทิศตะวันออก เป็นริมหาด งามๆ ที่ โค้งเข้าพบ กัน มีทางเดิน เล็กๆ เชื่อม

ทะลุ ถึงกัน ได้ เป็น จุด ที่ขึ้นชื่อลือชา ประเด็นการไต่เขา มีจุด ไต่เขา มากให้

ท้ากันได้

อีก หนึ่ง ความน่าดึงดูดใจ ของตรงนี้ หมายถึง การได้มาตามหาเจ้า “ค่างแว่น”

เป็น สัตว์ป้า ป้องกัน ที่หาดู ได้ยาก มีลักษณะเหมือนลิง แต่ว่ามีตัวสีเทา มีวงสี

ขาว รอบ ดวงตา เหมือน แว่น สวย สุดๆ ลองตามหา กัน มอง นะ

แล้ว พวกเรา ก็ด้านหลัง ทาย ตนเอง ด้วย การปั่น ขึ้น หน้าผา ไป ที่ “จุดสำหรับ

เพื่อชมวิว อ่าว ไร่ เลย์” จะต้อง ขึ้นไป ด้วย การปั่น ขึ้น เทือกเขา เป็น ทาง ที่ ชั่วร้าย

หิน นิดๆ กลับ อีกทั้ง สนุก น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดทาง ด้านบน นับว่าเป็น จุดเช็ค

อิน รวมทั้งถ่ายภาพ ยอดนิยม ของ นักเดินทาง มี ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ที่ งาม

มากมาย จากที่ตรงนี้ จะ แลเห็น หาดทรายไร่เลย์ ทิศตะวันออก รวมทั้ง ชายหาด

ไร่เลย์ตะวันตก ได้อย่างแจ่มแจ้ง งาม ตัด กับ ฟ้า แล้วก็น้ำทะเล มากมายๆ

ทำเอา ความอ่อนล้า ล้า ที่ มี หายไป หมดในทันทีทันใด

ธรรมชาติ แดนอีสาน

ก.ค.
09

ธรรมชาติ แดนอีสาน

ธรรมชาติ แดนอีสานธรรมชาติ แดนอีสาน ภาคอีสานเคย มีภาพ จำว่าเป็น ดินแดนที่ความ แห้งแล้ง แต่ว่าที่จริงแล้ว ดินแดน ที่

นี้มีความร่ำรวย ทางธรรมชาติเยอะที่สุด ด้วยพื้นที่ป่าดงกว้างใหญ่ไพศาล เป็น

ที่ตั้ง ของ อุทยานแห่งชาติ เยอะๆ รวมทั้ง แม่น้ำ โขง ซึ่งเป็น ดุจ เชื้อสาย ที่ หล่อ

เลี้ยง ภูมิภาค เอเซียอาคเนย์ มานานมาก

สามพันโบก  จังหวัดอุบลราชธานี

ประติมากรรม สุด งดงาม นี้ มีต้นเหตุจาก สายน้ำ ที่ พัดพา เอา ก้อนกรวดดินทราย

เข้ามาตลอดเวลา หลาย ร้อย ล้าน ปี กระทั่ง กำเนิด เป็น แอง ขนาด น้อย ใหญ่ ใต้

แม่น้ำ โขง เมื่อไปสู่ฤดูแล้ง (ต.ค.-เดือนพฤษภาคม) แองน้ำ หรือ โบก กลุ่มนี้

ก็จะปรากฏ ให้มองเห็น นักเดินทาง จำต้อง ล่องเรือ เข้าชม เพียงแค่นั้น โดยมี

จุด ท่องเที่ยว ที่ ได้รับ ความพอใจ จาก นักเดินทาง ใน กลางทาง เป็น ปาก บ้อง จุด

ที่แคบ ที่สุด ของ แม่น้ำา โขง ซึ่ง จะ ได้ มองเห็น วิถีชีวิต ของ คนหาปลา กัน ที่ตรงนี้

ต่อมา เป็น แก่ง หิน ขนาดใหญ่ ที่ ชื่อว่า หิน หัว หม้อพะเนียง ที่ แยก แม่น้ำ โขง

ออก เป็น สอง แล้วก็หาดทราย สลึง ที่ เป็น เนิน ทราย ขนาดใหญ่ ส่วน สาม พัน

โบกนั้นมี ไฮไลต์ อยู่ ที่ สระมรกต ซึ่ง เป็น แก่ง หิน ลึกราว 3 เมตร และก็จะมีน้ำ

เต็ม อยู่เป็นประจำ

ทะเลบัวแดง จ. อุดรธานี

เว้นเสียแต่ เป็ด เหลือง กึ่งกลาง หนอง แจ่มแจ้ง ก็ มี สมุทร บัว แดง นี่แหละ ที่ เป็น

สถานที่เที่ยวสุดเลื่องลือ ที่เมือง ทิศเหนื่อ ฯ ความแปลกประหลาด ของ ธรรมชาติ

นี้จะ เกิดขึ้น ในฤดู หนาว ของ ทุกปี๊ หรือ ราว พ.ย. ไป จนกระทั่ง กุมภาพันธ์ บน

พื้นที่ ของ หนองหาน ซึ่ง เปลืองที่ สูงถึง 22,500 ไร่ ใน อำเภอ กุมภ์ หนองน้ำ

ขณะที่เหล่า บัว แดง หรือ บัวสาย นับ หมื่น นับ พัน ดอก จะ ชื่นบาน พร้อมเพียงกัน

เป็นเวลาเช้าตรู่ 06.00-10.00 น.

มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ

เสา หิน ขนาดใหญ่ 5 ต้นนี้มีความสูงสูงถึง 12 เมตร จนได้ชื่อว่า เป็นส โตน เฮ

นจ์ ประเทศไทย ในความเป็นจริงแล้ว การเยี่ยมเยือน ดู มอ หิน ขาว นั้น สามารถ ทำ

เป็นตลอดทั้งปี แม้กระนั้นถ้าเกิด อยากได้ความพิเศษ มากยิ่งกว่านั้น เสนอแนะ

ให้มาตอน หน้าฝน เนื่องจากว่า จะได้ มองเห็น เหล่า ดอกไม้ป่า ชื่นบานไป ทั่ว

กิจกรรม ที่ นักเดินทาง โดยมาก มา แล้ว จะต้อง ทำ เป็น ตั้งแคมป์ ดูธรรมชาติ

เพราะว่านอกเหนือจาก จุด ที่มีเสาหินตั้งอยู่ แล้วบริเวณ ยังมีจุดสำหรับชมวิว ที่

น่าดึงดูด ไม่แพ้กัน เป็น จุดสำหรับชมวิว เขาหิน หัวนาคลานหินไทร สวนหิน

ล้าน ปี แล้วก็หินเจดีย์ฝูงช้าง