ท่องเที่ยวทั่วโลก

เกาะลอยศรีราชา

ก.ค.
31

เกาะลอยศรีราชา เกาะขนาดเล็กกลางทะเลที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงแค่ 500 เมตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีราชา ชาวชลบุรี และนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นท่าเรือสำคัญที่จะพาทุกท่านไปสู่เกาะสีชัง สถานที่ยอดนิยมของศรีราชาอีกด้วย

นอกจากนี้เกาะลอยยังมีวัด ”เกาะลอย ศรีมหาราชา” ตั้งอยู่บนเกาะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวศรีราชาขึ้นไปกราบไหว้สักการบูชา ซึ่งมาพร้อมกับวิวมุมสูงสวยๆ ยิ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินนี่งดงามมากๆ เชียวแหล่ะครับ และยังมีบ่อเต่าทะเลให้เด็กๆ ได้มาศึกษากันอีกด้วย  อ่านต่อ

Love art park สวนศิลปะแห่งรัก

ก.ค.
31

สวนศิลปะแห่งรัก แนวอิโรติก ซึ่งทางสวนตั้งใจจะสื่อถึงความรักในรูปแบบของรูปปั้นต่าง มีทั้งซีเรียสและขบขัน ลักษณะการจัดสวนถ้ามองจากมุมบนจะเห็นเป็นผีเสื้อ ทางสวนจะเเบ่งออกเป็นโซนๆ มีรูปปั้นกำลังแสดงอาริยาบถต่างกันออกไป ชวนให้เข้าไปถ่ายรูปและจิตนาการถึงความหมายของรูปปั้นอย่างสนุกสนาน ส่วนใครที่ชื่นชอบความเป็นเกาหลี ทางเลิฟอาร์ตปาร์คก็มีชุดฮันบกให้ใส่ถ่ายรูปกันเก๋ๆ อีกด้วย

สวนแห่งนี้จะเพิ่มประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวชมซึ่งสาระสำคัญของสวนแห่งนี้คือ Human Body หรือ ร่างกายมนุษย์ ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายนั้นที่น่ามหัศจรรย์แต่ยังรวมไปถึงการแสดงอิริยาบถต่างๆ ที่เราสามารถเห็นผ่านอากัปกิริยาท่าทางทำให้เกิดความประทับใจกับผลงานด้านศิลปะเหล่านั้น เราจึงเชื่อว่าผู้คนที่ได้มาเที่ยวชมสวนแห่งนี้จะได้สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของศิลปะเหล่านี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบ

SWA (Siam World Art.Co.,Ltd) สวนแห่งความฝันของผู้นิยมในศิลปะ และสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเพลิดเพลินไปกับศิลปะด้วยกัน ซีอีโอของ SWA เป็นประติมากรผู้มากด้วยความสามารถในการปั้น และมีประสบการณ์ในการวางแผนและยังทำงานทั้งโครงการทั้งหมดด้วยตัวเอง อาทิ การออกแบบผลงานและติดตั้งชิ้นงาน การวางแผนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ในส่วนต่างๆทั้งหมด  อ่านต่อ

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง (วัดท่าอิฐ)

ก.ค.
31

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง พระเจดีย์มีความกว้าง 40 เมตร สูง 73 เมตร รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังและปล้องไฉน 32 ปล้อง เพื่อทดแทนเจดีย์หลังเดิม

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถที่ผุพังไปตามกาลเวลาและเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานในพระเจดีย์เป็นสมบัติของศาสนาและเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่สั่งสอนสัตว์โลกจนเพียบพร้อมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ปฏิบัติ ยิ่งๆ ขึ้นไปจนสามารถบรรลุคุณธรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคล

เป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล เป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเพ็ชร พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต อ่านต่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น

ก.ค.
31

โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น เกิดขึ้นจากการที่พื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอป่าโมก และอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก เกษตรกรและส่วนราชการต่าง

จึงได้หารือร่วมกัน  อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

ก.ค.
30

อุทยานแห่งชาติคลองลาน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลสักงาม

ลุ่มน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ประกอบด้วย
1.ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก
2. ลุ่มน้ำย่อยคลองลาน
3. ลุ่มน้ำย่อยคลองน้ำไหล
4. ลุ่มน้ำย่อยเพชรจะขอ
5. ลุ่มน้ำย่อยแม่พืช

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง

อุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นอุทยานแห่งชาติทางบก มีลักษณะสภาพเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลาน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,439 เมตร
อ่านต่อ

ยอดเขาโมโกจู (อุทยานแม่วงก์)

ก.ค.
30

ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ กำแพงเพชรและนครสวรรค์ และในพื้นที่อุทยานฯ แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ “ยอดเขาโมโกจู”

ยอดเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ด้วยความสูง 1,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี อ่านต่อ

ศูนย์วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง

ก.ค.
30

ศูนย์วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง ณ จุดสกัดบ้านวุ้งกะสัง 08.30-09.00 น. -เดินทางจากจุดสกัดบ้านวุ้งกะสังถึง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (แดโวซะโกร) 10.00 น.และตลอกทั้งวัน -มัคคุเทศก์แนะนำฐานการเรียนรู้ต่างๆ/การปฏิบัติตนสำหรับนักท่องเที่ยว/ข้อห้าม/อื่นๆ -แนะนำโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยว ตามโปรแกรมและกิจกรรม -นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม”ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงวุ้งกะสัง” -นักท่องเที่ยวนั่งรถชุมชน (อีต๊อก) เพื่อเยี่ยมชมฐาน อ่านต่อ

ตลาดกล้วยไข่

ก.ค.
30

ตลาดกล้วยไข่ เป็นตลาดท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร – นครสวรรค์ ตรงกิโลเมตรที่ 343 เขตพื้นที่ตำบลอ่างทอง และตำบลคลองแม่ลาย มีร้านขายกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ หน่อกล้วยไข่ และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ ตั้งอยู่เรียงรายระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร  อ่านต่อ

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

ก.ค.
29

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เป็นที่ตั้งของเมืองฝาง หรือสวางคบุรี ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และ ยังเคยเป็นที่ตั้งของชุมนุมเจ้าพระฝาง (มหาเรือน) ในช่วง กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ซึ่งต่อมาได้ถูกพระเจ้าตากสิน มหาราชรวบรวมมาไว้เป็น พระราชอาณาจักรไทยจนปัจจุบัน   อ่านต่อ

โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

ก.ค.
29

โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

กินอิ่ม นอนอุ่น รูปแบบโฮมสเตย์ บรรยากาศพื้นบ้านแบบญาติสนิท ด้วยบ้านพักในรูปแบบพื้นบ้านในมนต์เสน่ห์ของคนพื้นเมือง ที่จะดูแลคุณประดุจญาติสนิท ในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ที่พักสะอาดได้รับมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ ที่รับรองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โฮมสเตย์ตำบลหาดสองแคว จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นการร่วมกลุ่มกันของชาวบ้านที่ต้องต้อนรับญาติพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอๆ หรือมางานประเพณีต่างๆ ในตำบลอยู่แล้วและจากการที่มีผู้คนสนใจเข้ามาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาวหาดสองแควที่มีอัตลักษณ์โดนเด่นหลายประการ เช่น ประเพณีหาบจังหัน งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ งานย้อนรำลึกเส้นทาง ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมือง ตรอนตรีสินธุ์ และการบริหารจัดการของ อบต.หาดสองแคว  อ่านต่อ