อุทยานมังกรสวรรค์

อุทยานมังกรสวรรค์อุทยานมังกรสวรรค์

อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ ข้างในรอบๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณ จัดตั้งขึ้นเพื่อฉลอง เนื่องใน

โอกาส ที่เมืองไทย รวมทั้ง ประเทศจีน มี ความข้องเกี่ยว ทางการ นักการทูต ครบ

20 ปี เมื่อ ปี๊ พุทธศักราช 2539 ระหว่างที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ครอบ

ครองตำแหน่งนายกฯ ผู้ที่ 21 ของเมืองไทย ภาย มีพิพิธภัณฑสถาน บุตรหลาน

จำพวกมังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และก็หมู่บ้าน มังกร สรวงสวรรค์

โดยได้เริ่ม ทำ แล้วก็ ดีไซน์ พิพิธภัณฑสถาน บุตรหลาน พันธ์มังกร ขึ้น เพื่อนำ

เสนอเรื่องราว ที่ไปที่มา ของคนจีน ในประเทศ ไทย ตลอดจน ประวัติศาสตร์ และ

ก็อารยธรรม จีน ซึ่ง เป็นที่ยอมรับ กัน ว่า เป็น อารยธรรม ที่ ดั้งเดิม รวมทั้ง สำคัญ

ที่สุด แห่งหนึ่ง ของ โลก ซึ่ง แก่ ยาว นาน ถึง 5,000 ปี รอบๆ ศาลเจ้าพ่อ

หลักเมือง จังหวัดสุพรรถบุรี ดีไซน์ เป็น เครื่องหมาย รูป มังกร สัตว์ ทวยเทพ อัน

ศักดิ์สิทธิ์ ที่ รู้จัก กัน ดี ลำตัวมังกรข้างนอก ดีไซน์ อย่างแม่นยำตามลักษณะ

ความเลือมใส หน้า ควรจะเป็น อุฐ ตา ราวกับ กระต่าย แลเห็น ใน สิ่ง ที่ คนสามัญ

ไม่เห็น มีเขาของกวาง หู ของ โค ตัวของงู เกล็ด ของปลา ขาของเสือ

อุ้งเท้า ของ เหยี่ยว สีของลำตัวเอาอย่าง เครื่อง กังไส โบราณ ภายใต้ตัว มังกร

ใหญ่ เป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑสถาน บุตรหลาน ชนิด มังกร”

โดยได้ เริ่ม ทำ แล้วก็ ดีไซน์ พิพิธภัณฑสถาน บุตรหลาน พัน ธ์ มังกร ขึ้น เพื่อนำ

เสนอ เรื่องราว ที่ไปที่มา ของ คนจีน ในประเทศ ไทย ตลอดจน ประวัติศาสตร์ แล้ว

ก็อารยธรรม จีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ กัน ว่า เป็น อารยธรรม ที่ โบราณ แล้วก็ สำคัญ

ที่สุดแห่งหนึ่ง ของ โลก ซึ่ง แก่ยาว นาน ถึง 5,000 ปี รอบๆ ศาลเจ้าพ่อ

หลักเมือง จังหวัดสุพรรถบุรี วางแบบ เป็น เครื่องหมาย รูป มังกร สัตว์ เทพเทวดา

อัน ศักดิ์สิทธิ์ ที่ รู้จัก กัน ดี ลำตัว มังกรด้านนอก ดีซน์ อย่างแม่นย่ำ ตาม ลักษณะ

ความเลือมใส หน้า ควรจะเป็น อุฐ ตา เสมือน กระด่าย แลเห็น ใน สิ่ง ที่ คนสามัญ

ไม่เห็น มีเขาของกวาง หู ของ โคตัว ของงู เกล็ดของ ปลา ขาของเสือ

อุ้งเท้า ของ เหยี่ยว สีของลำตัวเอาอย่างเครื่อง กังไส โบราณ ภายใต้ตัว มังกร

ใหญ่ เป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑสถาน บุตรหลาน ชนิด มังกร”

หมู่บ้าน มังกร สรวงสวรรค์

เลียนแบบ มากมาย จาก หมู่บ้าน ลี่เจียง 1000 ปี สถาปัตยกรรม ปัจจุบัน พื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี ทำขึ้น มา เพื่อ เลียนแบบ เมือง หมู่บ้าน ลีเจียง จีน ซึ่งถูกแต่ง

ตั้ง ให้เป็น เมืองมรดก โลกที่มีความเก่าแก่ ถึง 1,000 ปี มาท่องเที่ยว หมู่บ้าน

มังกร สรวงสวรรค์ ก็ จะ ได้ บรรยากาศ ของ หมู่บ้าน จีน โบราณ ไม่ว่า จะ เป็น ร้าน

โรงเตี้ย มสไตล์ จีนโบราณ โรงภาพยนต์ทางเข้า ufabet

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *