อารามกันดาน (Gandan Monastery)

อารามกันดาน ชื่อเดิมคือ อารามสีเหลือง (Shar Sum) สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1809 โดยบอกด์ ข่านที่ห้า แห่งมองโกเลียค่ะ ต่อมาปี ค.ศ. 1838 ย้ายมาตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตาร์ เพื่อเป็นที่พำนักของบอกด์ ข่านที่แปด และองค์ดาไลลามะที่ 13 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวมองโกเลีย สถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบตในศาสนาพุทธ

สร้างด้วยไม้ อิฐ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น อารามกันดานเท็กชินเลน (Gandantegchinlen Monastery) ที่มีความหมายว่า “สถานที่แห่งความสุขสมบูรณ์” ในปี ค.ศ. 1925 ได้ก่อสร้างรูปปั้นองค์พระอวโลกิเตศวร หรือพระโพธิสัตว์ที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันภายในอารามกันดานมีวัดเล็กๆ หลายแห่ง เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ศึกษาด้านพุทธปรัชญา การแพทย์แผนโบราณ และโหราศาสตร์ ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 500 รูป

เมื่อเข้ามาภายในจะพบกับวัด Avalokiteshvara สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1912 ลานกว้างด้านหน้าตรงกลางมีกระถางธูปขนาดใหญ่สีดำ และสถูปสีเหลืองทองคู่อยู่ด้านหน้า

ภายในอาคารเป็นที่ประดิษฐสถานรูปปั้นพระอวโลกิเตศวร ปางยืนในร่มที่สูงที่สุดในโลก ความสูง 26.5 เมตร ต่อมาใน ค.ศ. 1930 ช่วงการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโจเซฟสตาลิน แห่งสหภาพโซเวียต ได้เข้ามาทำลายอารามทั่วประเทศกว่า 900 แห่ง สังหารลามะนักบวชนิกายมหายาน แบบธิเบตที่สวมหมวกเหลืองสีเหลืองสวมชุดสีเหลืองแดง จำนวนกว่า 15,000 องค์ รวมทั้งทำลายรูปปั้นเพราะต้องการนำทองคำ ทองแดงไปใช้สำหรับทำกระสุน อารามถูกสั่งปิดในปี ค.ศ. 1938 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกองทัพแห่งสหภาพโซเวียต จนกระทั่งปี ค.ศ. 1944 ได้รับอนุญาตให้เปิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง อ่านต่อ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *