ศาลหลวงต้นไทร

ศาลหลวงต้นไทร เป็นศาลหลวงที่ทรงสร้างโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2547 และประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพารักษ์ขึ้นประดิษฐ์ฐาน ณ ศาลต้นไทร โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ ศาลต้นไทรสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง บริเวณโดยรอบปูด้วยหินอ่อนและมีการจัดสภาพภูมิทัศที่สวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชะอวดแพรกเมือง ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก
คงไม่มีใครใน จ.นครศรีธรรมราช ที่จะไม่รู้จัก ศาลหลวงต้นไทร โดยเฉพาะคนใน อ.เชียรใหญ่ และ อ.หัวไทร ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ต่างร่ำลือถึงกิตติศัพท์ของความศักดิ์สิทธิ์ขณะก่อสร้างโครงการเมื่อหลายปีก่อน
โดยเฉพาะการขุดคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง หมู่ 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ ที่ต้องหยุดชะงักไปพักใหญ่ เพราะเครื่องยนต์ของเรือขุด และรถแบ็กโฮ จะดับทุกครั้งที่เข้าไปใกล้ต้นไทรใหญ่ ทั้งยังมีคนงานล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอีกด้วย!!
ชาวบ้านที่นั่นต่างเชื่อว่า สาเหตุของเรื่องราวประหลาดดังกล่าวเกิดจาก “อาถรรพณ์” ของต้นไทร โดยบริเวณใต้ต้นไทรยังขุดพบซากกระดูกมนุษย์ และสัตว์ใหญ่ต่างๆ รวมทั้งเปลือกหอยทะเล เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันไปกราบไหว้ต้นไทรกันเป็นจำนวนมาก
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มา ณ แปลงปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545
ครั้งนั้น นายจำนูญ พลายด้วง ชาวบ้าน ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ และได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงต้นไทรโบราณขนาดใหญ่ที่ขึ้นขวางแนวขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง
นายจำรูญ กราบบังคมทูลถึงเรื่องราวประหลาดที่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะดับทุกครั้งเมื่อขับเคลื่อนมาถึงต้นไทร และเมื่อมีชาวบ้านมาตั้งเครื่องเซ่นไหว้ และขอโชคลาภก็สมปรารถนาในสิ่งที่ขอ จึงมีความเชื่อว่าต้นไทรต้นนั้นเป็นต้นไทรศักดิ์สิทธิ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา ไปดำเนินการจัดสร้างศาลหลวงขึ้นตามโบราณราชประเพณี
ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการก่อสร้างศาลขึ้น โดยมี นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ
เมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จ มูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง คำนวณฤกษ์ศุภมงคลการพิธีตั้งศาลตามฤกษ์ โดยมีพราหมณ์หลวงเป็นผู้ประกอบพิธีหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2547 เวลา 10.09 น.
ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา ศาลหลวงต้นไทรจึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ทั้งยังเป็นอนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย อ่านต่อ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *