วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าววัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ นิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เป็น วัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง โดยเลียนแบบ สิ่งแวดล้อม ของวัดป่า หิมพานต์

หรือ เขา ไกรลา ศ รอบๆ บน ยอดดอย จะ เห็น โบสถ์ สี ปัด ทองคำ ตั้งเด่น เป็น สง่า

ลักษณะเด่น ของสงฆ์ เป็น การได้มาดู ภาพ เรื่องแสงเป็น สี เขียว ของ ของ ต้น

กัลปพฤกษ์ ที่ เป็นจิตรกรรม ที่อยู่ บน ฝาผนัง ข้างหลัง ของ โบสถ์ ใน กลางคืน ซึ่ง

ตอนที่ เหมาะกับ การ มา ดู และก็ถ่ายรูป เป็น ตั้งแต่เวลา 6.00.19.30 น. ซึ่งถ้า

โชคดี ก็ จะ ได้ มองเห็น ดวงดาว เยอะมาก เต็ม ฟ้า อีกด้วย แม้กระนั้น ภาพ เรือง

แสงนี้ถ้าเกิด ดูด้วยตาเปล่า จะมองเห็น เพียงนิดหน่อย จะมองไม่เห็น เป็น สี

เขียว กระจ่าง พอๆกับ ภาพ ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป ฉะนั้น นักเดินทาง บางคน

ที่มา เก็บ ภาพ ความสวยงาม ผ่านสายตา จำต้องเผื่อ จิตใจ ไว้ นิดหน่อย

อก จากความอัศจรรย์ ของ อุโบสถ แล้ว วัด ที่ นี้ ยัง มี จุดสำหรับเพื่อชมวิว

ทัศนียภาพ ซึ่ง เป็น ทิวทัศน์ สายธาร โขง และก็ รอบๆ ข้างหลัง อุโบสถ เป็น จุดดู

ทิวทัศน์ วิว ของ ฝั่ง ประเทศลาว แล้วก็ แลเห็น ด่าน สากล ช่อง เม็ก อย่างงดงาม

รวมถึง อ่างเก็บน้ำ ที่ อยู่รอบๆ ตีนเขา คล้ายกับ ทะเลสาป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ตอน ตะวันตกดิน พวกเรา พวกเรา จะได้ มองเห็น ดวง

อาทิตย์ ดวง โต ซึ่ง เป็น บรรยากาศ ที่ งาม มากมาย สำหรับ ต้น กัลปพฤกษ์ เรื่อง

แสง เป็นฝืมือ การออก แบบ ของ ช่างคุณา แขน ปริญญาปุ ณโณ ผู้กระทำติด

โมเสก แต่ละขึ้นด้วยตัวเอง โดยมี แรงผลักดัน มาจากต้นไม้ ที่ ชีวิต ในรูปภาพ

ยนตร์ เรื่อง อวตาร โดย ใช้สาร เรื่องแสง หรือ สารฟลู ออ เรส เซน ต์รอบต้น

คุณลักษณะ ของ สาร ฟลู ออ เรส เซน ต์ จะ รับ แสงพระอาทิตย์ ในกลางวัน กับ ที่

ศิลปกรรม ชึ้นนี้ ได้เบื่อนหน้า ไป ทาง ทิศตะวันออก หรือ หัน ข้าง ไป ทางทิศ

ตะวันตก ก็เลย เสมือน เป็น ฉาก กัน พลังงาน ใน ขณะ กลางวัน แล้ว จะ เปล่ง

แสงออกมา ใน ตอนค่ำ เป็นเป็นการคาย พลังงาน ออกมา ตัว โบสถ์ มีต้น แบบ

มาจาก วัดเชียงทองคำ ประเทศลาว เสาแต่ละต้น ลงลวดลายด้วยมือ รอบๆ

นอกเป็นลายดอกบัว และก็ สัตว์ ทั้งหลายแหล่ตามคติ บัว 4 เหล่า ปากทางเข้า

ฯลฯสาละ

ส่วนตัว โบสถ์ มีต้น แบบ มาจาก วัด เชี ยง ทองคำ ประเทศลาว แม้กระนั้นมี ความ

กว้าง มากยิ่งกว่า 1 เท่า รวมทั้งความ ยาวมากยิ่งกว่า 2 เท่า เสาแต่ละต้นลง

ลวดลาย ด้วยมือ รอบๆ นอก เป็น ลาย ดอกบัว รวมทั้ง สัตว์ ทั้งหลายแหล่ ตาม คติ

บัว 4 เหล่า ส่วนสำคัญ ของ แนวทางการทำ พุทธ ศิลป เป็น การนำ เสนอ งาน

ศิลปะ ที่เกิดขึ้นมาจากความเงียบสงบ ความเพียรพยายาม ความทรหดอดทน

รวมทั้งวิสัยทัศน์

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *