วัดพิกุลเงิน

วัดพิกุลเงิน ตั้งอยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อม ในท้องที่ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ใกล้วัดศรีราษฎร์และวัดอัมพวัน คงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ราวพ.ศ. 2374

ต่อมา พ.ศ. 2421 ชาวจีนคนหนึ่งชื่อ ฮะ ซึ่งเป็นต้นตระกูลโฑณวนิกได้ล่องเรือผ่านมาเห็นสภาพเกิดความศรัทธา จึงบริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างพระอุโบสถขึ้น

วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลององค์แรกของประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางที่มีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพชรพระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลามีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้วพระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว อ่านต่อ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *