มรดกโลกในไทย

พาเที่ยว มรดกโลกในไทย

มรดกโลกในไทย

มรดกโลกในไทย เมืองประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งเมืองบริวาร ได้จดทะเบียน เป็นมรดก โลก ในชื่อ “เมือง ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย และก็ เมืองบริวาร” ซึ่งเว้นเสียแต่ พื้นที่ ศูนย์กลาง การปกครอง ของ อาณาจักร จังหวัด

สุโขทัย แล้ว ยังมีสวน ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย (จังหวัดสุโขทัย) แล้วก็ สวน

ประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร (จังหวัดกำแพงเพชร) เหตุผล ที่ เมือง

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัยได้จดทะเบียน เป็น มรดก โลก เพราะเหตุว่า เป็น

หลัก ที่ ซึ่งสามารถ แสดงผลลัพธ์ งาน อัน ฉลาดมาก ของคนเรา ใน อดีตกาล ได้

อย่างเห็นได้ชัด

สถานที่ที่ น่า ไปเยี่ยม ดู ใน ส่วน สวน ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย ยกตัวอย่าง

เช่น วัด มหา ธาตุ วัดศรี สวาย วัด ชนะสงคราม วัดตะพัง เงิน วัด สะพัง ทองคำ

วัด ศรี ชุม วัด พระ พาย หลวง วัด ช้างล้อม วัด สะพาน หิน สรีด ภงค์ กรุ๊ป โบราณ

สถาน เตาเผา เครื่องเคลือบดินเผา

ใน ส่วน สวน ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย วัด เจดีย์ เจ็ด แถว วัด พระ ศรี รัต นม หา

ธาตุ วัดเขากาญจน์ คีรี ตึกพิพิธภัณฑสถาน หุ้ม เตาทุเรียง โครงงานรักษาเตา

สังค โลก โดยเมือง ศรีสัชนาลัย นี้ เป็น เมือง ที่ มีความจำเป็น ควบคู่กัน มาพร้อม

กับ เมือง จังหวัดสุโขทัย เพราะเหตุว่ามี สถานะ เป็น เมืองลูก หลวง เป็น

ศูนย์กลาง ทางใจ วิญญาณ ของ อาณาจักร เพราะเหตุว่า เป็นที่ตั้งของสงฆ์ และก็

วัด ทาง ศาสนาพุทธ เป็น ศูนย์กลางส่งออก อุตสาหกรรม เซรามิก

อุทยาน ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

ขึ้นบัญชี เป็น มรดก โลก ด้วย ชื่อ “ครประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา รวมทั้งเมือง

บริวาร” เนื่องมาจาก เป็นหลัก ที่ ซึ่งสามารถรับรอง ถึง หลักฐาน ของ วัฒนธรรม

หรือ อารยธรรม ที่ สูญหาย ไป แล้ว ให้ สามารถ ปรากฎ ให้มองเห็น ได้ อย่างแจ่ม

แจ้ง ซึ่ง ในตอนนี้ ซาก พวกนั้น ก็ ยังมีผลให้ มองเห็น ถึง ความเจริญก้าวหน้า ของ

อาณาจักร อยุธยา ถึงแม้ยุคสมัย จะล่วง มานาน ถึง 254 ปี และตาม (

พุทธศักราช 2310-2564)

ขอบเขต อุทยาน ประวัติศาสตร์ อยุธยา ที่ นักเดินทาง โดยมาก ไม่ เป็น ส่วน ของ ราช

สำนัก โบราณ วัด มหา ธาตุ วัด พระศรี สรรเพชญ์ วัดราชซ่อม วัดพระราม วิหาร

พระ มงคล บพิตร วัด หน้า พระ ที่เผาศพ วัด ไชย วัฒนารา ม วัด พนัญเชิง แล้วก็

หมู่บ้าน ของ คนประเทศอื่น ที่ เข้ามา อาศัยอยู่ ใน อาณาจักรอยุธยา

แม้สวน ประวัติศาสตร์อยุธยา หลาย ส่วน จะ ปรากฏ เหลือเพียงแค่ ซาก แต่ว่า ก็

มีอีกไม่น้อย ที่ ยังอยู่ ใน ภาว ดี แล้วก็มี อีกหลายที่ ที่ ได้ รัก การบูรณะ จนกระทั่ง

ยังคงใช้ งน อยู่ ในขณะนี้ เหมาะสม แก่ การไป เยี่ยมชม ความรุ่งโรจน์ ของอาณา

อยุธยา ที่อยู่ เป็น ราชเมือง ใน แผ่นดิน ทอง นาน ถึง 417 ปี!อ่านต่อ

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *